intoarcere la pagina anterioara

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş

 

 

Subventionarea locurilor de muncă pentru absolventi

 

 

 Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, conform art. 80 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, este diferentiata in functie de nivelul studiilor.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat o suma diferentiata dupa nivelul studiilor:

 

-valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

- de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau de invatamant postliceal;

- de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

 

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele mentionate anterior pe o perioada de 18 luni.

 

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile articolului 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii.

In perioada celor 18 luni, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, iar cheltuielile necesare pregatirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru şomaj.

 

 

 

intoarecere la prima pagina