intoarcere la pagina anterioara

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş

 

 

Acordarea de credite avantajoase

 

Creditele cu dobanda subventionata sunt acordate in 2006, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale, persoanelor fizice care desfasoară in mod independent activitati economice, precum si somerilor care infiinteaza intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau devin persoane fizice care desfasoara in mod independent activitati economice in scopul crearii de noi locuri de munca, din care minimum 60% pentru someri. Aceste credite au cea mai avantajoasa dobanda de pe piata. Pentru judetele unde se inregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mica sau egala cu rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

 

Pentru judetele unde se inregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mare decat rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (dobanda de referinta se calculeaza in fiecare luna). Suma care se acorda pentru un loc de munca nou creat este de 10.000 RON, fara insa ca suma totala a creditului sa depaseasca 1.000.000 RON, pentru fiecare beneficiar de credit. Beneficiari ai creditelor pot fi agentii economici care isi desfasoară activitatea principala in sfera productiei, turismului sau serviciilor. De credite pot beneficia si somerii care doresc sa infiinteze intreprinderi mici. Beneficiarul de credit are obligatia de a mentine raporturile de munca ale persoanelor incadrate pe locurile de munca nou create o perioada de cel putin 3 ani de la data incadrarii; daca raporturile de munca ale unei persoane incadrate pe locurile de munca nou create inceteaza inainte de implinirea termenului de 3 ani, angajatorul are obligatia de a incadra in termen de 30 de zile, pe locul de munca respectiv, o alta persoana, pastrand proportia de cel putin 60% persoane provenind din randul somerilor.  Beneficiarul de credit are obligasia de a mentine locurile de munca nou create pentru o perioada de minimum 5 ani. Beneficiarul de credit are obligatia de a mentine raporturile de munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ale persoanelor existente la data acordarii creditului o perioada de cel putin 3 ani de la data acordarii creditului

             

Agentii economici beneficiaza de credite pentru trei categorii principale de cheltuieli:

 

        finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si a altor necesitati privind activitatea curenta.

        finantarea cheltuielilor de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele asemenea, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate al proiectului;

        finantarea investitiilor complexe care necesita finantarea concomitenta a cheltuielilor de capital si a stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate. 

 

Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pana la 75% din valoarea proiectelor prezentate.

Perioada de acordare a creditelor pentru cheltuieli de capital este de maximum 3 ani, iar pentru materii prime si materiale este de 1 an de zile.

 

Credite cu dobanda subventionata pentru studenti

 

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncs Mures acorda credite cu dobanda subventionata, respectiv 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, persoanelor in varsta de pana la 30 ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.

 

Creditele se acorda studentilor care infiinteaza si dezvolta individual sau impreună cu alti studenti, intreprinderi mici sau mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.

 

De asemenea, studentii beneficiaza de consultantă gratuita sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.

 

 

intoarecere la prima pagina