intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş, funcţionează conform Legii 202/2006, este o instituţie publică de interes local ce funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.


Principalul său obiectiv este creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit scăderea ratei somajului.


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş organizează, coordoneaza şi realizează la nivel judeţean, activitatea de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor neincadrate în muncă.

Serviciile A.J.O.F.M. Mureş se adreseaza atât şomerilor cât şi agenţilor economici.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş are următoarele atributii:

Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate, constituite la nivel judeţean, precum şi al municipiului Bucureşti, care au, în principal, următoarele atribuţii:
  a) asigură înregistrarea în evidenţe a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor, în condiţiile legii;
  b) încheie, în condiţiile legii, contracte de asigurare pentru şomaj;
  c) stabilesc şi plătesc, în condiţiile legii, drepturile băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  d) furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă;
  e) asigură înregistrarea în evidenţe a locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori potrivit legii;
  f) consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu;
  g) organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, în condiţiile legii, servicii de formare profesională şi de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;
  h) asigură implementarea programelor specifice domeniului de activitate finanţate din fonduri europene nerambursabile;
  i) stabilesc şi plătesc, în condiţiile legii, creanţele ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
  j) asigură realizarea indicatorilor prevăzuţi în contractele anuale de performanţă managerială;
  k) acreditează, în condiţiile legii, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
  l) implementează prevederile legale privind ucenicia la locul de muncă şi gestionează Registrul angajatorilor de ucenici;
  m) controlează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor legale care reglementează sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
  n) gestionează resursele financiare alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;
  o) îndeplinesc măsurile asigurătorii şi efectuează executarea silită a creanţelor bugetare reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din neplata contribuţiilor;
  p) asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, convenţii, acorduri şi înţelegeri;
  q) sunt instituţii competente pentru aplicarea prevederilor referitoare la prestaţia de şomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  r) asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite prin valorificarea perioadelor de asigurare realizate în alte state membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi Elveţia, în condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  s) editează materiale informative în domeniul propriu de activitate.
  ş) asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, în calitate de punct unic de contact la nivel teritorial;
  t) asigură coordonarea interinstituţională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată.

Conducerea agenţiei

Director executiv:

Gheorghe Ştef - CV
Telefon: 0265/269247, int.104
Program de audienţe: luni între orele 9-12

Director executiv adjunct:

Elisabeta Bogdan - CV
Telefon: 0265/269247, int.105
Program de audienţe: miercuri între orele 9-12

Consiliul consultativ

Declaratie de politica in domeniul calitatii

 

Comisia paritara

 

Parcul normat de mijloace de transport si consumul de carburanti

Agenda conducerii: aparitii mass-media si actiuni interinstitutionale

2018

 • 22-26 ianuarie 2018
 • 29 ianuarie-02 februarie 2018
 • 12-16 februarie 2018
 • 26 februarie - 02 martie 2018
 • 05-09 martie 2018
 • 12-16 martie 2018
 • 19-23 martie 2018
 • 26-30 martie 2018
 • 16-20 aprilie 2018
 • 23-27 aprilie 2018
 • 07-11 mai 2018
 • 21-25 mai 2018
 • 29-31 mai 2018
 • 11-15 iunie 2018
 • 25-29 iunie 2018
 • 09-13 iulie 2018
 • 16-20 iulie 2018
 • 23-27 iulie 2018
 • 30 iulie - 03 august 2018
 • 13-18 august 2018
 • 27-31 august 2018
 • 03-07 septembrie 2018
 • 17-21 septembrie 2018
 • 24-28 septembrie 2018
 • 22-26 octombrie 2018
 • 29 octombrie -2 noiembrie 2018
 • 19 noiembrie -23 noiembrie 2018
 • 10 -14 decembrie 2018

 

2017

 • 01-20 ianuarie 2017
 • 27-27 ianuarie 2017
 • 30 ianuarie -02 februarie 2017
 • 06-10 februarie 2017
 • 13-17 februarie 2017
 • 20-24 februarie 2017
 • 06-10 martie 2017
 • 13-17 martie 2017
 • 20-24 martie 2017
 • 27-31 martie 2017
 • 03-07 aprilie 2017
 • 18-21 aprilie 2017
 • 24-28 aprilie 2017
 • 08-12 mai 2017
 • 15-19 mai 2017
 • 22-26 mai 2017
 • 29-31 mai 2017
 • 19-22 iunie 2017
 • 26-30 iunie 2017
 • 10-14 iulie 2017
 • 17-21 iulie 2017
 • 24-28 iulie 2017
 • 25-28 august 2017
 • 04-09 septembrie 2017
 • 11-15 septembrie 2017
 • 18-22 septembrie 2017
 • 25-29 septembrie 2017
 • 09-13 octombrie 2017
 • 16-20 octombrie 2017
 • 23-27 octombrie 2017
 • 30 octombrie -03 noiembrie 2017
 • 20 noiembrie -24 noiembrie 2017
 • 04 decembrie -08 decembrie 2017
 • 11 decembrie -15 decembrie 2017
 • 18 decembrie -22 decembrie 2017

2016

 • 01-30 septembrie 2016
 • 03-14 octombrie 2016
 • 17-28 octombrie 2016
 • 01-04 noiembrie 2016
 • 07-11 noiembrie 2016
 • 21-25 noiembrie 2016
 • 05-09 decembrie 2016
 • 12-16 decembrie 2016
 • 19-23 decembrie 2016

 

intoarecere la prima pagina