intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 74 Legea 76/2002

- somerii care se incadreaza in munca la o distanta mai mare de 15 km primesc o prima de mobilitate de 0,5 lei/zi/km dar nu mai mult de 55 lei/zi timp de 12 luni

Conditii legale de acordare - descarcare

Prima de incadrare (art. 74 din Legea76/2002 modificata si completata)

1.Beneficiari :


Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila (denumita si prima de mobilitate).
 Cuantumul primei de incadrare  se calculeaza la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
 Prima de incadrare se acorda pe o perioada de 12 luni.
 Drepturile prevăzute la art. 74 din lege se acorda la cerere ,în termen de 30 de zile de la data încadrării în muncă.

2.Conditii:


Primele de mobilitate prevazute la art. 74 şi 75 din lege,se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute în Planul national de mobilitate *** care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu sau resedinta si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, ca urmare a incadrarii in munca, in vederea acordarii primei de mobilitate, se va utiliza distanta rutiera pe ruta cea mai scurta.
Prin sintagma localitate  se intelege municipiu, oras, sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national .

Nu beneficiaza de prima de incadrare :


    a) persoanele care se incadreaza in munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni, iar ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata;
    b) persoanele care in perioada de 12 luni de la incadrarea in munca isi pierd statutul de angajat, de la data incetarii raportului de munca sau de serviciu, cu excepţia persoanelor aflate in situatia prevazuta la art. 75^1 alin. (5) din lege { persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.}.
    c) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
    d) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
    e) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
    f) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
    g) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.

3.Obligatii:

Pentru acordarea lunara a cuantumului primei de incadrare , beneficiarul primei va depune lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana unde se afla in evidenta sau a fost transferat dosarul o adeverinta eliberata de angajator care atesta numarul de zile in care persoana in cauza a desfasurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numarul total de zile lucratoare din luna expirata (F-O08-26,ver.1). 

                 

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 74 - descarcare
  

1.Cerere – anexa  11 la norme,(doc.F-O08-04,ver.2); - varianta pdf , varianta word

2.Actul de identitate, care sa ateste domiciliul persoanei respectiv, în original si copie;

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

4.Angajament,- anexa  13 la norme, (doc.F-O08-08,ver.2); - varianta pdf , varianta word

5.Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului , (doc.F-O08-24,ver.1); - varianta pdf , varianta word

6.Declaraţie angajat, (doc.F-O08-25,ver.2); - varianta pdf , varianta word

7.Date contact angajator;

8.Extras bancar cu codul IBAN al beneficiarului.

Pentru plata drepturilor se va depune lunar pana in data de 5 a lunii:

- Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator (doc. F-O08-26,ver.1) - varianta pdf , varianta word

 

*** Planul national de mobilitate - descarcare

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina