intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 73.2 alin. 1 Legea 76/2002

- somerii neindemnizati la incadrarea in munca pe perioada mai mare de 3 luni, primesc o prima de activare de 500 de lei

Conditii legale de acordare - descarcare

Prima de activare (art. 73^2) din Legea76/2002 modificata si completata)

1.Beneficiari :


 Somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 500 lei, neimpozabila.


2.Conditii:


Prevederile art. 73^2 din lege se aplica in situatia in care somerii indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
-sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
-nu beneficiaza de indemnizatie de somaj;
-se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 3 luni;
-nu au mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorii in ultimele 12 luni;
-nu au mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni.
-prima de activare nu se cumuleaza cu prima de incadrare si cu prima de instalare (art. 73^1 alin. (1), respectiv art. 75 din lege);
               

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de  maximum 30 de zile de la data angajării , documentele prevazute de lege.


3.Obligatii:


    Pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca, beneficiarii drepturilor sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene la care sunt inregistrati sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisa de angajator ca sunt incadrati - Instiintare privind incadrarea in munca, (doc.F-O08-23,ver.1);.

                         

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 73.2 alin. 1 - descarcare
  

1.Cerere – anexa 32 la norme, (doc.F-O08-20,ver.1); - varianta pdf , varianta word

2.Angajament, anexa 33 la norme , (doc.F-O08-21,ver.1); - varianta pdf , varianta word

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire-copie);

4.Declaratie angajator, doc.F-O08-22,ver.1); - varianta pdf , varianta word

5.Extras bancar cu codul IBAN al beneficiarului.

Pentru plata drepturilor se va depune lunar pana in data de 15 a lunii:

- Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator (doc. _F-O08-23,ver.1) - varianta pdf , varianta word

 

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina