intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 73.2 alin. 1 Legea 76/2002

- Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabila

Conditii legale de acordare - descarcare

Prima de activare (art. 73^2) din Legea76/2002 modificata si completata)

1.Beneficiari :


Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.
Dreptul bănesc reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 din lege se plăteşte într-o singură tranşă, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de activare, odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor.
Prima de activare nu se cumuleaza cu prima de incadrare şi cu prima de instalare (art. 73^1 alin. (1), respectiv art. 75 din lege).

Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74.


2.Conditii:


Prevederile art. 73^2 din lege se aplică în situaţia în care şomerii îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
-sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
-nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
-se angajează cu norma întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
-nu au mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorii în ultimele 12 luni;
-nu au mai beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni;
-şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile

Drepturile se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană  unde se află în evidenţă, în termen de  maximum 30 de zile de la data angajării, documentele prevăzute de lege


3.Obligatii:


    Până la data de 15 a lunii următoarei lunii în care expira perioada de 3 luni de la data încadrarii în muncă, beneficiarii drepturilor sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, dovada emisă de angajator că sunt încadraţi .

                         

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 73.2 alin. 1 - descarcare
  

 

1.Cerere – anexa 32 la norme, (doc.F-O08-20,ver.1); - varianta pdf , varianta word

2.Angajament, anexa 33 la norme , (doc.F-O08-21,ver.1); - varianta pdf , varianta word

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire-copie);

4.Declaratie angajator, doc.F-O08-22,ver.1); - varianta pdf , varianta word

5.Extras bancar cu codul IBAN al beneficiarului.

Pentru plata drepturilor se va depune lunar pana in data de 15 a lunii:

- Adeverinta eliberată de angajator (doc. _F-O08-23,ver.1) - varianta pdf , varianta word

 

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina