intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

Art. 73.1 alin. 1 Legea 76/2002

- absolventul unei institutii de invatamant incadrat in munca, dupa 12 luni de la angajare, poate primi o prima de valoarea indemnizatiei de somaj la care ar fi avut dreptul daca nu s-ar fi angajat

Conditii legale de acordare - descarcare

Drepturi acordate absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioadă de cel putin 12 luni de la data angajarii - (art. 73^1, alin.2) din Legea76/2002 modificata si completata)

1.Beneficiari : Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute de lege [in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioadă mai mare de 12 luni ] , beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.
   
2.Conditii:

          Dreptul prevazut la art. 73^1 alin. (2) din lege, se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
b) li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
c) nu se incadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d) la data solicitarii dreptului nu  urmeaza o forma de invatamant;
e) angajatorii nu au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
f) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege [se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioadă mai mare de 12 luni];
g) le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă [incadrare in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni];
h) îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.
i) nu au avut raporturi de munca sau de serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in munca;
j) se încadreaza in munca in termen de 12 luni de la data absolvirii.

Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii, documentele prevazute de lege.                

 

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 73.1 alin. 2 - descarcare
  

1.Cerere – anexa 24 la norme, (doc.F-O08-12,ver.1); - varianta pdf , varianta word

2.Declaraţie pe propria răspundere a absolventului , (doc.F-O08-18,ver.1) - varianta pdf , varianta word

3.Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire-copie);

4.Actul de identitate al absolventului, în original si copie;

5.Declaratie angajator, (doc.F-O08-19,ver.1) - varianta pdf , varianta word

6.Extras bancar cu codul IBAN al beneficiarului.

 

 

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina