intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Art. 72 Legea 76/2002

- Şomerii indemnizaţi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, primesc 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, pe perioada dintre data angajării şi data la care ar fi expirat şomajul

Conditii legale de acordare - descarcare

                                                                                                                                                                                  
Incadrarea in munca a somerilor inainte de expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj
 (art. 72 din Legea76/2002 modificata si completata)

 1.Beneficiari :

Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.
Drepturile se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia judeţeană  unde se află in evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data încetarii dreptului la indemnizatie de somaj ca urmare a angajarii, documentele prevăzute de lege.

              Persoanele prevăzute la art. 72 beneficiază de această sumă şi în situaţia în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizaţia de şomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, cu normă întreagă, în termen de 30 de zile, la un alt angajator.
                
 2. Obligatiile beneficiarilor  :
Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde se afla în evidenţă, dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.

3. Sanctiuni
În cazul în care beneficiarul nu prezintă dovada în termenul prevăzut de lege,  plata drepturilor reprezentând completarea veniturilor salariale, se va face o data cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada
               
Atentie !  Nu beneficiaza de aceste drepturi :         

- persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din lege [ încadrare in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni], iar ulterior, ca urmare a modificarii prin act adiţional a duratei pentru care au fost încadrate în muncă, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege [încadrare in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni];
- persoanele care solicită acordarea acestor drepturi după expirarea termenului prevăzut de lege - maximum 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatie de somaj ca urmare a angajarii
-  persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
- persoanele care nu se încadrează cu normă întreagă.

ACTE NECESARE pentru acordarea drepturile art. 72 - descarcare
  

1.Cerere + Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului - varianta pdf , varianta word

2..Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contract de munca sau act de numire-copie);

3.Extras bancar cu codul IBAN al beneficiarului.

Pentru plata drepturilor se va depune lunar pana in data de 15 a lunii pentru luna expirata:

- Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  eliberată de angajator- varianta pdf , varianta word

 

.

 

 

 

intoarcere la prima pagina