intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

 

Acte necesare intocmirii dosarului de somaj

 • pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minim 16 ani, care într-o perioadă de 60 zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregatirii profesionale
 • pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap sau ai instituţiilor de învăţământ în vârstă de 16 ani care, în cazuri justificate, sunt lipsiţi de susţinători legali sau ai căror susţinători legali dovedesc că sunt în imposibilitatea de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor
 • pentru persoanele provenite din muncă
 • pentru persoanele care au fost reintegrate în muncă în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care au fost încadraţi ulteruior din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora
 • pentru persoane  ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora
 • pentru pensionari de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă
 • pentru persoanele care au beneficiat de concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap
 • pentru persoanele care au cel puţin vârsta de 18 ani şi au încheiat contract de asigurare pentru şomaj
 • pentru luare în evidenţă a persoanelor beneficiare de preverile Legii 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • pentru contract de solidaritate conform Legii 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă provenite din muncă ; si absolvenţi
 • Acte necesare pentru ridicarea ajutorului de deces

 

intoarcere la prima pagina